Bibliografia 2 Korpusu Polskiego

 

 

Wydawnictwa 2. Korpusu i innych wydawców

z okresu 1943-1947

w posiadaniu biblioteki Fundacji Rzymskiej im. J. Z. Umiastowskiej

 

 

 

 

Armia Polska na Wschodzie

 

Oddział Propagandy i Kultury A.P.W.:

 

WRAGA, Ryszard

Geopolityka strategia i granice. [b.m.]: Nakl. Oddz. Prop. i Kult. Dtwa A.P.W., [b. d.]. – 32 s. ; (Biblioteka Orła Białego)

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Wyd. 2. [b. m.]: Oddział Propagandy i Kultury A.P.W., 1944.   – 71 s. ; 17 cm (Biblioteka Orła Białego)

 

Książka dla żołnierza Polskiego. Polskim szlakiem. Cz. 2: Na ojczystej ziemi / Opracowała Janina Pilatowa. Palestyna: Oddział Propagandy i Kultury A.P.W, 1944. – 263 s. ; 24 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

Książka dla żołnierza polskiego. Polskim szlakiem. Cz. 3: Dojdziemy / Opracowała Janina Pilatowa. Palestyna: Oddział Propagandy i Kultury A.P.W., 1944. – 294 s. ; 24 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

Monte Cassino. Szkice Zygmunta Turkiewicza z walk 2. Polskiego Korpusu.

Roma: Oddział Propagandy i Kultury A.P.W., 1944. – XV, 78 s.: il. ; 32 cm.

 

NACZELNY wódz na Wschodzie XI-XII 1943. Album pamiątkowy z pobytu     naczelnego wodza generała broni Kazimierza Sosnkowskiego na Środkowym   Wschodzie. Roma: Oddział Propagandy i Kultury A. P. W., 1943. – 32 s. : fot. ; 24 cm. Tyt. i tekst równoległy w jęz. pol. i ang.

 

SIENIATYCKI, M.

Dogmatyka katolicka. Podręcznik szkolny. Jerozolima Nakład Sekcji Wydawniczej D-twa Bazy i Etapów Armii Polskiej na Wschodzie, 1943. – 167 s. ; 23 cm.

 

Skrócony podręcznik języka włoskiego: gramatyka – rozmówki – słowniczek. [b. m.]: Nakładem Oddz. Prop. i Kultury D-twa A.P.W, [b. d]. – 64 s. ; 18 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

SZYRYŃSKI, Wiktor

W laboratorium radości i życia. Zarys higieny psychicznej ze szczególnym uwzględnieniem życia wojskowego. Palestyna: Nakład Propagandy i Kultury D-TWA APW, [1944]. – 115 s. ; 18 cm (Biblioteka Orła Białego)

 

 

W Marszu. Śpiewnik dla żołnierza polskiego Armii Polskiej na Wschodzie. Z.1 / w układzie Adama Dyląga i Wiarosława Sandelewskiego. Palestyna: Oddział Propagandy i Kultury APW, 1944. – 103 s. ; 19 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

 

Drukarnia Polowa A.P.W.:

 

CZAPSKI, Giuseppe [Józef]

Lettera aperta a Giacomo Maritain e Francesco Mauriac: manoscritto. Drukarnia Polowa A.P.W., 1944. – 16 p. ; 21 cm.

 

WIKTOR, Jan

Eros na podwórzu. Rzym: Drukarnia Polowa A.P.W., 1945. – 115 s. ; 19 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

Sitwa Wileńskiej Brygady Żubrów. Rzym: Zgrupow. WBP Żubrów [Drukarnia Polowa],1943-1944.   – 272 p. : il. ; 33 cm. Drugi zeszyt wyd. pamiątkowego pisma Zgrupowania Brygady Wileńskiej Żubrów

 

 

 

Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu:

 

ANDREUS, Bernard

Polska a „kapitalistyczna interwencja” w stosunku do Z.S.R.R. 1918-1920. Rzym: Nakład Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 40 s. ; 21 cm.

 

BERENT, Wacław

Nurt: opowieści biograficzne. Pogrobowcy. Rzym: Nakład Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 224 s. ; 17 cm.   (Biblioteka Orła Białego)

 

BIELATOWICZ, Jan

Bibliografia druków polskich we Włoszech (1.09.1939-1.09.1945). Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. – 53 s. ; 18 cm.   (Biblioteka Orła Białego)

 

BOCHEŃSKI, Adolf

Artykuły zebrane (1941-1944). Włochy: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu. Drukarnia Polowa, 1944. – 154 s.: il. ; 19 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

BOHUSZ – SZYSZKO, Zygmunt

Wrześniowym szlakiem. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 51 s. ; 21 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

BRZOZOWSKI, Stanisław

Filozofia romantyzmu polskiego. Rzym: Nakład Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 70 s. ; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

CHOYNOWSKI, Piotr

Młodość, miłość, awantura. Rzym: Nakładem Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 143 s. ; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

CONRAD, Joseph (Józef Konrad Korzeniowski)

Smuga cienia / Tłumaczyła z angielskiego J. Sienkiewiczówna. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945.   – 107 s. ; 21 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

CONRAD, Joseph (KORZENIOWSKI, Józef Konrad)

Tajfun / przekład J. B. Rychlińskiego.   Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 100 s. ; 17 cm.

 

CZAPSKI, Józef

Wspomnienia starobielskie. Wyd. 2. Nakł. Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu ; Druk. Polowa, 1945. – 62 s. : il. ; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

CHRZANOWSKI, Ignacy

Za co powinniśmy kochać „Pana Tadeusza”? Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 23 s. ; 20 cm.

 

DANIŁOWSKI, G.

Wrażenia więzienne. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 48 s. ; 21 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

DYGASIŃSKI, Adolf

Gody życia: opowieść. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2 Korpusu, 1945.   – 99 s. ; 20 cm. (Biblioteka Orla Białego)

 

DZIEWANOWSKI, M.K.

Śląsk Opolski. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 39 s. ; 21 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

GAŁCZYŃSKI, Konstanty Ildefons

Wiersze. Rzym:   Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. – 57 s. ; 19 cm. (Biblioteka Orła Białego)

GÓRECKI, J.

Kamienie na szaniec. Opowiadanie o Wojtku i Czarnym. Włochy: Nakł. Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 64 s. ; 23 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

GÓRECKI, Roman

Gospodarczy dorobek Polski w latach 1918-1938. [b. m.]: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. – 164 s. : m. ; 22 cm.

 

GRYDZEWSKI, Mieczysław

150-lecie rzezi Pragi. Włochy: Nakład Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 34 s. ; 19 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

GRYZIEWICZ, Stanisław

Na marginesie zagadnienia rozwoju gospodarczego Polski. Wyd. II. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. – 128 s. ; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

HALPERN, Ada

Spokojne życie. Roma: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. – 134 s. ; 17 cm.   (Biblioteka Orła Białego)

 

HERLING-GRUDZIŃSKI, Gustaw

Żywi i umarli. Szkice literackie. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945.   – 78 s. ; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

JANCZA, Jusuf

Azerbajdżan. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. – 80 s. ; il. ; m. ; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

JANISZEWSKI, Michał

Żołnierz polski we Włoszech. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. – 82 s. ; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

KADEN-BANDROWSKI, Juliusz

W cieniu zapomnianej olszyny. Rzym: Nakład Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 110 s. ; 23 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

Kalendarz żołnierza 2 Korpusu A. P. 1946 r. / Oprac.: Dominik Ostoja, Zygmunt Ścibór. Włochy: Drukarnia   Polowa Oddz. Kultury i Prasy 2. Korpusu A. P., 1945. – 190 s. ; 13 cm.

 

 

KANTAK, Kamil

Dzieje ziemi pomorskiej. Jerozolima: Nakładem Wydziału Kultury i Prasy D-twa Jednostek Wojska na ŚR. Wschodzie, 1946. – 132 s. : m. ; 18 cm.

 

KIELEWICZ, Jan

W odmęcie walki. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. – 157 s. ; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

 

KOBRZYŃSKI, Bolesław

Przewodnik serdeczny: poezje / Przedmowa Jana Bielatowicza. Roma: Nakładem Oddz. Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1944. – 68 s. ; 24 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

KONARSKI, W.

Walka o niepodległość w kraju i na obczyźnie. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 22 s. ; 20 m. (Biblioteka Orła Białego)

 

Kolędy polskie / zebrał Feliks Kapała. Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 25 s. ; 17 cm.

LUBER, I.

Życie i śmierć getta warszawskiego. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 29 s. ; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

MACIEJKO, Dominik

Podręcznik do nauki języka angielskiego   w 30 lekcjach. Rzym: Nakładem Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 104 s. ; 22 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

„Mała Kronika”. Oddział Kultury i Prasy 2. Polskiego Korpusu, 1946. Nr 1 , rok I, 6 styczeń 1946.

 

„Mała Kronika”. Oddział Kultury i Prasy 2. Polskiego Korpusu, 1946. Nr 3, rok I, 3 luty 1946 r.

 

Mały przewodnik po Bejrucie z dołączeniem danych o osiedlach polskich w okolicach miasta oraz niektórych wiadomości ogólnych o Libanie tudzież planu miasta Bejrutu. Jerozolima: Nakładem Wydziału Kultury i Prasy D-twa Jednostek Wojska na ŚR. Wschodzie, 1946. – 68 s. ; 17 cm.

 

MICKIEWICZ, Adam

Pan Tadeusz / Na podstawie pierwszego wydania. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury Prasy 2. Korpusu, 1945. – 367 s. ; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

MORCINEK, Gustaw

Listy spod Morwy (Sachsenhausen – Dachau).Wyd. II. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. – 124 s. ; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

MORCINEK, Gustaw

Wyrąbany chodnik (cz. II). Włochy: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 540 s. ; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

Nasze granice w Monte Cassino. Antologia walki / opr. Jan Bielatowicz ; Rysunki artystów żołnierzy 2. Korpusu. Rzym: Oddz. Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 206 s. : 17 il. ; 19 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

NORWID, Stefan Tadeusz

Kraj bez Quislinga. Rzym: Nakład Oddziału i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 298 s. ; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

NAGLEROWA, Herminia

Krauzowie i inni. Powieść w trzech tomach. Roma: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu A. P., 1946. – 407 s. ; 24 cm.   (Biblioteka Orła Białego)

 

NAGLEROWA, Herminia

Ludzie sponiewierani. Rzym:   Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 100 s. ; 19 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

OLECHOWSKI, Jan

Prosta, jak sosna wyrosnąć: poezje / Przedmowa Włodzimierz Sznarbachowski. Italia: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1944. – 36 s. ; 25 cm.

 

Pamiętniki Michała Mikołajewicza Murawiewa „Wieszatela” 1863-1865 / tłumaczenie z oryginału rosyjskiego przez J. Cz… z przedmową St. Tarnowskiego. Włochy: Nakładem Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 148 s. ; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

PAWLIKOWSKI, Michał

Biją w tarabany (Gawędy dla swoich).   Rzym: Nakładem Oddz. Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 59 s. : il. ; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

PIĄTKOWSKI, Henryk [pułk. dypl.]

Bitwa o Monte Cassino. Rzym: [s.n.], 1945. – 120 s.: 14 szkiców ; 18 cm. (Biblioteka Orła Białego)

PIĄTKOWSKI, Henryk

Wspomnienia ze szlaku żołnierza tułacza. Pisane z myślą o kolegach w niewoli. Rzym: Nakład Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 45 s. : fot. ; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

PIESTRZYŃSKI, Ryszard

W pół drogi. Roma: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. – 324 s. ; 20 cm.   (Biblioteka Orła Białego)

 

PLUTYŃSKI, A.

Jest nas 115 milionów. Stany zjednoczone Europy Środkowowschodniej. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946.   – 145 s. ; 24 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

PODDĘBSKI, Karol

Polska w obozie koncentracyjnym. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu A.P, 1946. – 100 s. ; 23 cm. (Biblioteka Orła Białego).

 

Podróże Polskich pisarzy do Włoch / opracował Giovanni Maver. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. – 101 s. ; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

Polska w kulturze powszechnej. Sześć rozpraw / St. Kutrzeba i in. Roma: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 124   s. (Biblioteka Orła Białego)

 

PRAGIER, Adam

Cele wojenne Polski. Włochy: Nakład Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 175 s. ; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

Przypływ: poeci 2. Korpusu / Do druku przygotował Jan Bielatowicz. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. – 152 s ; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

ROZENEK, Jakub

Anglia i Anglicy. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. – 47 s. ; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

RUDZKA, Marta

W domu niewoli. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu A. P., 1946. – 354 s. : m. ; 24 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

SALVANESCHI, Nino

Żal Szopenowski / Nino Salvaneschi, Ewelina Bocca Radońska. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu,   1946. – 175 s. ; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

SIEROSZEWSKI, Wacław

Powieści chińskie. Rzym: Nakład Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 184 s. ; 21 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

Sitwa Zgrupowania 5. Wileńskiej Brygady Żubrów. Rzym: Zgrupow. WBP Żubrów [tipografia Poliglota i Drukarnia Polowa Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu], 1946. – 304 s.: il. ; 33 cm. Trzeci tom wyd. pamiątkowego Zgrupowania 5. Wileńskiej Brygady.

 

SOLSKI, Wacław

Opowieści o Szwejku. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 89 s. ; 21 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

STROŃSKI, Stanisław

Pięć map i niewiele słów. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 25 s. ; il. ; 20 cm.

ŚWIĘCICKI, Marek

Za siedmioma rzekami była Bolonia. Ostatnia bitwa Drugiego Korpusu we Włoszech. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 97 s. ; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

ŚWIĘCICKI, Marek

„Czerwone diabły” pod Arnhem. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu 1945. – 70 s. :   il. ; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

WAŃKOWICZ, Melchior

Bitwa o Monte Cassino. T. 1-3. Rzym ; Mediolan: Wyd. Oddz. Kultury 2. Polskiego Korpusu, 1945,1946,1947.   – 448 s. ; s. 392 ; s. 386, fot., mapy, il. ; 24 cm.

 

WAŃKOWICZ, Melchior

Dzieje rodziny Korzeniewskich. Włochy: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945.   – 77 s. ; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

WEDOW, Janusz

Wracające żagle. Wiersze. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1944. – 47 s. ; 26 cm.

 

Wielka Brytania na drodze do Polski. Nowe miejsce postoju II Korpusu / Opracowane przez Wydział Prac Kulturalno-Oświatowych Szefostwa Służby Opieki nad Żołnierzami Sztabu Głównego. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. – 91 s. ; 17 cm.

 

WIERZYŃSKI, Kazimierz

Wolność tragiczna. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu,   1945. – 65 s. ; 19 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

WIERZYŃSKI, Kazimierz

Ziemia-Wilczyca. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 63 s. ; 18 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

 

WIKTOR, Jan

Srogi pies i sentymentalny zając. Rzym: Nakład Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 100 s. ; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

WITTLIN, Tadeusz

Radosne dni. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. – 161 s.; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

WRAGA, Ryszard

O rewolucji. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu 1945. – 55 s.; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

WRAGA, Ryszard

Rola i zadania emigracji polskiej. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 39 s. ; 22 cm.

 

WRAGA, Ryszard

Sowieckie republiki środkowo-azjatyckie. Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 123 s. ; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

WRAGA, Ryszard

Ustrój sowiecki: marksizm a stalinizm, komunizm a sowietyzacja. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945.   – 102 s. ; 19 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

WRAGA, Ryszard

Wojna sowiecko-niemiecka 1941-1945. Italia: [b. w.], 1945. – 161 s. ; 18 cm. (Biblioteka Orła Białego)

WYSPIAŃSKI, Stanisław

Wyzwolenie / Ze wstępem Zygmunta Nowakowskiego. Rzym: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. – 181 s. ; 17 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

ZAGOŃCZYK,

Polskie doświadczenia powstańcze. Włochy: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 44 s. ; 18 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

ZAHORSKA, Stefania

Smocza 13 dramat w trzech aktach. Rzym: Odział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 39 s. ; 21 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

ZAJĄCZKOWSKI, Tadeusz

Od Ostrej Bramy do Ósmej Armii. Rzym: Odział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 122 s. ; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

ZIELIŃSKI, Tadeusz

Świat antyczny a my. Osiem wykładów, wygłoszonych na uniwersytecie w Petersburgu w roku 1901 / Przedmowę napisał Jan Bielatowicz. Rzym: Nakł. Oddz. Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1946. – 192 s. ; 18 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

ŻEROMSKI, Stefan

Duma o hetmanie. Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 75 s. ; 20 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

Żołnierz z Monte Cassino. Album fotografii z terenu i okresu bitwy / opracowanie, układ, tekst Wiktor Ostrowski. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu A. P., 1945 . – 55 s. : fot. ; 28 cm.

 

ŻYWINA, Józef

Rozmowa z księżycem: poezje / Przedmowa Jana Olechowskiego. Roma: Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. – 51 s. ; 25 cm. (Biblioteka Orła Białego)

 

 

 

 

Inne wydawnictwa jednostek 2. Korpusu:

 

 

Referat Kultury i Prasy Kresowej Dywizji Piechoty:

 

Na szlaku Kresowej. Nr 5(23). Włochy: Referat Kultury i Prasy Kresowej Dywizji Piechoty, 1945.

 

REFERAT KULTURY I PRASY 3. D.S.K.

[Trzecia] 3. Dywizja Strzelców Karpackich w Italii. Album fotograficzny: 1-2 cz. [s.l.]: Referat Kultury i Prasy 3 D.S.K, 1945. Cz. 1-2 (78, 126 s.): fot. ; 17 cm. Cz. 1. Nad Sangro 4 II1944 – 15 IV1944. Monte Cassino 27 IV1944 – 23 V 1944. Cz. 2. Nad Adriatykiem 12 VI 1944 – 6 IX 1944. W Apeninach 26 X 1944-23 XII 1944;   Od Senio do Bolonii 31 III 1945 – 21 IV1945.

 

Słowniczek polsko-włoski / Opracowany i wydany przez Referat Propagandy i Kultury 3. DSK. 2 wyd. popr. Włochy: Referat Prop. i Kultury 3. DSK, 1944.

 

LESKI, Władysław

Jak pragnie nafji! Zbiór felietonów z rysunkami autora / przedmowę napisał Roll-Mops. Italia: Referat Kultury i Prasy 3. D.S.K., 1945. – 123 s. ; 17 cm.

 

Kresowa walczy w Italii / oprac. Lucjan Paff ; rysunki Aleksander Werner. Roma: Referat Kultury i Prasy Kresowej Dywizji Piechoty, 1945. – 254 s.: il. ; 24 cm.

 

Sekcja Wydawnicza 2. Korpusu:

 

ABRYSOWSKI, Jerzy

Przyroda martwa: podręcznik dla V klasy szkół powszechnych. Bari: Sekcja Wyd. 2.   Korpusu, 1945. – 107 s.: tab. ; 24 cm.

 

KRASZEWSKI, J. I.

Chata za wsią. Powieść. Tom. I-II. Bari: Sekcja wydawnicza 2. Korpusu, 1945. – 87 s. ; 26 cm.

 

 

SZOBER, St.

Nauka pisowni we wzorach i ćwiczeniach. Część V: Podręcznik dla szóstej klasy szkoły powszechnej. Wyd. 6. Bari: Sekcja Wydawnicza 2. Korpusu; wydaw. P.C.K. przy 2. Korpusie,1945. – 35 s.

 

ZALESKA, M. I.

Wesele zięby. Bajeczka prawdziwa z obrazkami Molly Bukowskiej. Bari: Sekcja Wydawnicza 2. Korpusu, 1945. – 47 s. ; 16 cm.

 

 

Polski Czerwony Krzyż przy 2. Korpusie:

 

KLESZCZYŃSKI, Karol

„Wilki” nad rzeką Senio. Roma: Księgarnia Polskiego Czerwonego Krzyża przy 2. Korpusie, 1945.   – 112 s. : fot. ; 19 cm.

 

„Naokoło świata”. Ilustrowany magazyn literacki”. Rzym: Polski Czerwony Krzyż przy 2. Korpusie, Zeszyt 1,   styczeń 1946.

„Naokoło świata. Ilustrowany magazyn literacki”. Rzym: Polski Czerwony Krzyż przy 2. Korpusie, 1946. Zeszyt 2, luty-marzec 1946.

 

 

Wierne płomienie 1943. Bari: Wyd. Delegatury P. C. K. przy 2. Korpusie, 1946.   – 104 s. ; 16 cm. (Biblioteczka Dziatwy ; 3)

 

 

Inni:

Szkice perspektywiczne terenu walk 2. Korpusu – Monte Cassino maj 1944. Italia: 12. Kompania Geograficzna 2. Korpusu, 1944.

 

W służbie dla ojczyzny: kobieta-żołnierz 2 Korpusu 1941-1946 / Opracowanie, układ i tekst: Lola Romańska i Andrzej Romański. Rzym: Inspektorat PSK 2. Korpusu. 1946.  – 124 s.: fot. ; 19 cm.

 

W tym marszu rośniemy w siły. Noworoczne przemówienie Dowódcy 2. Korpusu generała dywizji Władysława Andersa. „Orzeł Biały”, nr 2/1945, s.

 

 

„Wiadomości Wojskowe 2. Korpusu”. Miesięcznik wydawany przez Towarzystwo Wiedzy Wojskowej 2. Korpusu. Zeszyt III. Włochy: Maj 1946.

M.in.: W. Stabien: Stosunki polityczno-wojskowe w okresie bitwy o Monte Cassino, s. 5-13 ; Znaczenie bitwy 2. Korpusu o Monte Cassino w ofensywie na Rzym w 1944 r., s. 14-17 ; Dywizja Karpacka w bitwie o Monte Cassino, s.18-24 ; N. Sulik: Od kryzysu do włamania, s. 25-27 ; J. Jabczyński: Pułk 6. Pancerny „Dzieci Lwowskich” w walce o Piedimonte, s. 28. ; T. Felsztyn: Doświadczenia taktyczne bitwy o Monte Cassino, s. 39-44 ; Rozminowanie wyjścia na Massa Albaneta, s. 60-63 ; B. Wachalski: 401. Polowa Składnica Amunicyjna w czasie bitwy pod Monte Cassino, s.64-68 ; Rozkazy i komunikaty z okresu bitwy o Monte Cassino, s. 69-80.

 

 

Biuro Prasowe Biskupa Polowego W.P:

 

BOHDANOWICZ, Feliks

O zasadniczych cechach światopoglądu katolickiego. Italia: Biuro Prasowe Biskupa Polowego W.P., 1946. – 32 s. ; 17 cm. (Nauka Chrystusowa ; 54)

 

BOCHEŃSKI, O.I.M.

O patriotyzmie. Italia:   Biuro Prasowe Biskupa Polowego W.P., 1945. – 32 s. ; 17 cm. (Nauka Chrystusowa ; 37)

 

CHOŁONIEWSKI, Antoni

Duch dziejów Polski. Roma:   Biuro Prasowe Biskupa Polowego W.P., 1946. – 101 s. ; 17 cm.

 

DREWNOWSKI, Jan Franciszek

Moralność i kultura. Rzym: Biuro Prasowe Biskupa Polowego W.P., 1946. – 62 s. ; 17 cm. (Nauka Chrystusowa ; 51-53)

 

MICHE, Józef

Filozofia bolszewicka. Roma: Biuro Prasowe Biskupa Polowego W. P ; Drukarnia Polowa 2. Korpusu, 1946. – 92 s. ; 21 cm. (Nauka Chrystusowa ; 44-47)

 

MORCINEK, Gustaw

Listy z mojego Rzymu. Rzym: Biuro Prasowe Biskupa Polowego W. P., 1946. – 147 s. ; il. ; 17 cm.

 

Z Niepokalaną przez życie. Rzym: Biuro Prasowe Biskupa Polowego W.P., 1946. – 108 s. ; 17 cm.

 

DREWNOWSKI, Jan Franciszek

Moralność i kultura. Rzym: Biuro Prasowe Biskupa Polowego W. P. ; Drukarnia Polowa 2. Korpusu, 1946. – 62 s. ; 17 cm. (Nauka Chrystusowa ; 51–53)

 

ZAJĄCZKOWSKI, Tadeusz

W krainie absurdu. Rzym: Biuro Prasowe Biskupa Polowego W.P., 1946. – 96 s. : il. ; 17 cm.

 

 

Wyd. Szef. Duszpasterstwa Wyznania   Mojżeszowego

 

Żyd Polski – Żołnierz Polski (1939-1945) / H. Schlesinger, St. Borkowski. Wyd. Szef. Duszpasterstwa Wyznania Mojżeszowego 2. Korpusu, [b. d.]. – 45 s. ; 20 cm.

 

 

Instytut Literacki:

 

BIELATOWICZ, Jan

Brygada karpacka. Roma: Instytut Literacki, 1947. – 38 s. ; 21 cm.

 

BIELATOWICZ, Jan

Passeggiata. Szkice włoskie. Rzym: Instytut Literacki, 1947. – 107 s. ; 22 cm.

                       

BLUM, Leon

Na miarę człowieka. Roma: Instytut Literacki, 1947. – 139 s. ; 20 cm. (Biblioteka Społeczno-Polityczna)

 

CHAŁASIŃSKI, Józef

Przeszłość i przyszłość inteligencji polskiej / J. Chałasiński, J. Ulatowski. Roma: Instytut Literacki, 1947. – 198 s. ; 19 cm. (Biblioteka Społeczno-Polityczna)

 

FELSZTYN, Tadeusz

Energia atomowa: Źródła i zastosowania. Roma: Instytut Literacki, 1947. – 136 s. : tab. ; il. 21 cm. (Biblioteka Wiedzy)

 

HOSTOWIEC, Paweł (Stempowski, Jerzy)

Dziennik podróży do Austrii i Niemiec. Roma: Instytut Literacki, 1946.   – 72 s. ; 20 cm.

 

KADEN-BANDROWSKI, Juliusz

Miasto mojej matki. Roma: Instytut Literacki, 1946. – 143 s. ; 19 cm.

 

Kultura: wybór szkiców, opowiadań i sprawozdań / redagują: Jerzy Giedroyć i Gustaw Herling-Grudziński. Rzym: Instytut Literacki, 1947. – 82 p. ; 32 cm. Nr 1.

 

KOESTLER, Arthur

Krucjata bez krzyża / Przeł. z ang. Gustaw Herling-Grudziński / Tyt. oryg.: Arrival and departure. Roma: Instytut Literacki, 1947. – 227 s. ; 20 cm.

 

KUSZELEWSKA, Stanisława

Kobiety. Roma: Instytut Literacki, 1946.   – 193 s. ; 20 cm

 

MICKIEWICZ, Adam

Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Rzym: Instytut Literacki, 1946. – 101 s. ; 20 cm.

 

PIASECKI, Sergiusz

Jabłuszko. Roma: Instytut Literacki, 1946. – 257 s. ; 18 cm

 

PIASECKI, Sergiusz

Nikt nie da nam zbawienia. Rzym: Instytut Literacki, 1947. – 284 s. ; 19 cm.

 

PISKOR, Aleksander

Siedem ekscelencji i jedna dama. Roma: Instytut Literacki, 1947. – 333 s. ; 19 cm.

 

REYMONT, Władysław

Rok 1794: powieść historyczna. T. I. Ostatni sejm Rzeczypospolitej; T. II. Nil desperandum; T. III. Insurekcja. Roma: Instytut Literacki, 1946. – 468 (t. I); 477 (t. II); 441 (T. III) s. ; 18 cm.

 

 

SIENKIEWICZ, Henryk

Legiony. Roma: Instytut Literacki, 1946. – 183 s. ; 20 cm.

 

SIEROSZEWSKI, Wacław

Beniowski: Powieść. Roma: Instytut Literacki, 1947. – 435 s. ; 19 cm.

 

STRUG, Andrzej

Mogiła nieznanego żołnierza. Roma: Instytut Literacki, 1947. – 374 s. ; 18 cm.

 

SZPOTAŃSKI, Stanisław

Prometeusze. Powieść historyczna. Roma: Instytut Literacki, 1946. –   242 s. ; 20 cm

 

W oczach pisarzy. Wybór opowieści wojennych (1939-1945) / Opracował Gustaw Herling-Grudziński. Rzym: Instytut Literacki, 1947. – 401 s. ; 22 cm.

 

 

Polska Y.M.C.A.

 

BERENT, Wacław

Fachowiec. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1947. – 253 s. ; 17 cm.

 

BERENT, Wacław

Zmierzch wodzów: opowieści biograficzne. Rzym: Nakładem Polskiej Y.M.C.A., 1946. – 115 s. ; 17 cm.

 

BOJER, Johan

Ziemia zdradzona. Rzym: Y.M.C.A., 1946. – 271 s ; 17 cm.

 

CHAŁASIŃSKI, Józef

Młode pokolenie chłopów: zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce. T. 1 / Skrótu dokonał Gustaw Herling-Grudziński ; z przedmową Juliusza Poniatowskiego. Rzym: Wydawnictwo polskiej Y.M.C.A. przy APW, 1946. – 201 s. ; 22 cm.

 

CONRAD, Joseph (Józef Korzeniowski)

Falk, Wspomnienie,   Amy Forster, Jutro / Tłumaczyła z angielskiego Aniela Zagórska. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1946. – 229 s. ; 17 cm.

 

DĄBROWSKA, Maria

Ludzie stamtąd: cykl opowieści. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1946. – 200 s. ; 17 cm.

 

Idzie żołnierz: zbiór piosenek żołnierskich i ludowych, dawnych i współczesnych / Zebrał   i do druku opracował B. Rutkowski.   Rzym: Nakładem polskiej Y.M.C.A. przy A. P., 1945. – 93 s. ; 15 cm.

 

LUND, Hans

Duńskie uniwersytety ludowe a rozwój społeczności wiejskiej / Przełożył z angielskiego Stefan Daszynicz. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1946. – 134 s. ; 17 cm.

 

KOLENDY. Piosenki żołnierskie i ludowe w inscenizacjach. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1946. – 39 s. ; 19 cm.

 

KOSSAK SZCZUCKA, Zofia

Beatum scelcus błogosławiona wina. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1945. – 115 s. ; 17 cm.

 

KRASZEWSKI, J. I.

Bracia Zmartwychwstańcy. Powieść z czasów Chrobrego. Cz. I i II. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1945 – 202 s. (cz. I) ; 226 s. (cz. II) ; 17 cm.

 

LAGERLOF, Selma

Legendy Chrystusowe / przekł. Wandy Młodnickiej. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1946. – 212 s. ; 17 cm.

 

MALACZEWSKI, Eugeniusz

Koń na wzgórzu. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1945. – 243 s. ; 17 cm.

 

MORCINEK, Gustaw

Serce za tamą: nowele / Z przedmową Z. Kossak-Szczuckiej. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1945. – 230 s. ; 17 cm.

 

PRUS, Bolesław

Wybór nowel. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1946. – 225 s.; 17 cm.

 

PRZERWA-TETMAJER, Kazimierz

Na skalnym Podhalu: wybór opowiadań. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1946. – 264 s. ; 17 cm.

 

REYMONT, Władysław St.

Opowiadania:   Z ziemi Chełmskiej, Sprawiedliwie. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1945. – 189 s. ; 17 cm.

 

RODZIEWICZÓWNA, Maria

Dewajtis. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1945. – 269 s. ; 17 cm.

 

WYSPIAŃSKI, Stanisław

Klątwa, Sędziowie, Warszawianka i wiersze wybrane. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1946. – 220 s. ; 17 cm.

 

ŻEROMSKI, Stefan

Uroda życia : powieść. T. 1- 2. Rzym: Polska Y.M.C.A. przy A. P. W., 1945. – 227 (t.1) ; 221 (t.2) s.; 17 cm.

ŻEROMSKI, Stefan

Wybór nowel. Rzym: Polska Y.M.C.A., 1945. – 150 s. ; 17 cm.

 

 

 

Polski Dom Wydawniczy:

 

BOHUSZ-SZYSZKO, Zygmunt

Czerwony sfinks. Roma: Polski Dom Wydawniczy, 1946. – 269 s. ; 17 cm

 

BOHUSZ-SZYSZKO, Zygmunt

Nie żałuj nowych butów. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1947. – 67 s. ; 17 cm.

 

BOHUSZ-SZYSZKO, Zygmunt

Republika atomowa. Powieść z niedalekiej przyszłości. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1947. – 456 s. ; 17 cm.

 

CONAN DOYLE, Artur

Późna zemsta. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1947. – 159 s. ; 17 cm.

 

CONAN DOYLE, A. [Artur]

Ulubienica publiczności. Rzym: Polski Dom wydawniczy, 1946. – 61 s. ; 17 cm.

 

CONRAD, Józef

Murzyn z załogi Narcyza: opowiadanie o kasztelu / Przekład autoryzowany Jana Lemańskiego. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1947. – 163 s.; 17 cm.

 

CONRAD, Józef

Szaleństwo Almayera / Przekład autoryzowany Anieli Zagórskiej.   Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1947.   – 214 s. ; 17 cm.

 

CONRAD, Józef

Ukryty sojusznik / Przekład autoryzowany J. B. Rychlińskiego. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1946. – 62 s. ; 17 cm.

 

CONRAD, Józef

Uśmiech szczęścia / Przekład J. Lemańskiego. Italy: Polski Dom Wydawniczy, 1946. – 124 s. ; 17 cm.

 

CONRAD, Józef

Zwycięstwo: cztery części w jednym tomie / Przekład autoryzowany Anieli Zagórskiej. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1947. – 390 s. ; 17 cm.

 

CZAPSKA, Maria

Ludwika   Śniadecka. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1946. – 259 s. : il. ; 21 cm.

 

KOCIEMSKI, Leonard

Żywa   Legenda: rzecz o hymnie „Jeszcze Polska nie zginęła” i Józefie Wybickim. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1946. – 63 s. : fot. ; 16 cm.

 

KOSSAK, Zofia

Z otchłani. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1946. – 240 s. ; 17 cm.

 

LONDON, Jack

Diabli na Fuatino / Przekład autoryzowany J. B. Rychlińskiego. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1947. – 64 s. ; 17 cm.

 

LONDON, Jack

Perły Parlay’a / Przekład autoryzowany J. B. Rychlińskiego. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1947. – 68 s. ; 17 cm.

 

LONDON, Jack

Noc na Goboto / przekład autoryzowany J. B. Rychlińskiego. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1947. – 60 s. ; 17 cm.

 

LONDON, Jack

Przygoda (The Adventure). Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1947. – 284 s. ; 17 cm.

 

OLSZEWSKI, Witold

Budujemy kanał: wspomnienia kierownika biura planowania. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1947. – 208 s. ; 17 cm.

 

MORCINEK, Gustaw

Dziewczyna z Pól Elizejskich. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1946.   – 273 s. ; 17 cm.

 

NAGLEROWA, Herminia

Człowiek z więziennej wieży. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1946. – 83 s. : il. ; 17 cm.

 

ROMAŃSKI, Marek

Koniec Sherlocka Holmesa. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1946. – 64 s. ; il. ; 17 cm.

 

SOMMERSET MAUGHAM, W.

Upadek Edwarda Barnarda / Przekład autoryzowany Stelli Olgierd. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1947. – 58 s. ; 17 cm.

 

TOM, Konrad

Kochana szmira. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1947. – 87 s. ; 17 cm.

 

WAŃKOWICZ, Melchior

Szczenięce lata. Rzym: Polski Dom Wydawniczy, 1946. – 155 s. ; 17 cm.

 

 

Polski Dom Wydawniczy K. Breiter&Co:

 

CONAN DOYLE, Artur

Pies Baskerville’ów / Z 12-oma ilustracjami z pierwszego wydania londyńskiego. Rzym: Polski Dom Wydawniczy K. Breiter&Co., 1946. – 192 s. : il. ;   12 cm.

 

CONRAD, Józef

Plantator z Malaty. Rzym: Polski Dom Wydawniczy K. Breiter, 1946. – 83 s. ; 17 cm.

 

DĄBROWSKI, Roman

Dlaczego nie wracamy… . Rome: Polski Dom Wydawniczy Breiter, 1946. – 35 s. ; 20 cm.

Dokąd Emigrować? / Z przedmową red. Romana Dąbrowskiego. Rzym – Londyn: Wydawnictwo K. Breitera & Co., 1946. – 139 s. : il. ; 17 cm.

 

KOCIEMSKI, Leonard

Najskromniejsza uczona naszego pokolenia Marja [Maria] Curie-Skłodowska. Roma: Polski Dom Wydawniczy K. Breiter and Co, 1946. – 47 s. ; 17 cm.

 

MAJEWSKI, St.

Podręcznik języka hiszpańskiego. Rzym: Wydawnictwo K. Breitera, 1947. – 226 s. ; 20 cm.

 

SROKOWSKI, Mieczysław

Ich tajemnica : powieść. Rzym: Wydawnictwo K. Breitera, 1947. – 87 s. ; 17 cm.

 

ZAPOLSKA, Gabriela

Sezonowa miłość. T. I -II. Rzym: Wydawnictwo K. Breitera, 1947. – 243 (T.I); 255 (T.II) s. ; 17 cm.

 

 

Inne wydawnictwa włoskie i rzymskie:

 

„Akademik”. Organ Informacyjny Związku Studentów Polskich w Rzymie. Rzym: Związek Studentów Polskich, 1947. Rok I, Nr 1

 

BRZEZINA, Jacek

Dyktat Krymski. Włochy: 1945. – 32 s. ; 25 cm.

 

GAJOWICZYŃSKA, Pola

Dziewczęta z Nowolipek. Rzym: O. G. I., 1947. – 334 s. ; 17 cm.

 

„Intermarium”. Biuletyn. Lipiec 1948, Nr 10.

 

KANIA, Władysław

Bolszewizm i religia. Rzym, 1945. – 137 s. ; 19 cm.

 

KANIA, Ladislao

Il bolscevismo e la religione. Roma: Magi-Spineti, 1945. –176 p. ; 19 cm.

 

KOCIEMSKI, Leonard

Miasto watykańskie z 300 ilustracjami i 1 mapką. Rzym: Dom Wydaw. Dalmatia Luciana Morpurgo, 1944. – 22, [2] s.: 292 il. ; 17 cm.

 

 

Międzymorze. Rzym: Nakładem Klubu Federalnego Środkowo europejskiego, 1946. – 96 s. : il. ; 22 cm.

 

Modlitewnik żołnierski. Rzym: 1945. – 287 s.: 1 fot. ; 11 cm.

 

 

Przygody inspektora Williamsa. Ze wspomnień agenta wywiadu / Oprac. IGL. Rzym, 1945. – 35 s. ; 17 cm. (Biblioteczka powieści sensacyjnych ; 1)

 

RACZYŃSKI, Kajetan

Człowiek i podobna mu pomoc. Rzym: Scuola Tipografica Pio X, 1945. – 56 s. ;12 cm.

 

RUTKOWSKI, Bronisław

Idzie żołnierz…: Zbiór piosenek żołnierskich i ludowych dawnych i współczesnych. Rzym, 1946. –122 s. ; 15 cm.

 

SAS, Janusz

Powstanie Warszawskie. Rzym: Wydawnictwo „Ostatnie wiadomości”, 1946. – 60 s. ; 17 cm

 

KOCIEMSKI, Leonardo

La Legione Polacca di Mickiewicz nel 1848 in Italia. Roma: Casa Editrice   „La Rondine”, 1949. – 111 p. : ill. ; 20 cm.

 

STRUG, Andrzej

Portret Gałązka Jemioły. Rzym: Edizioni „La Rondine”, 1947. – 215 s. ; 17 cm.

 

WAŁĘGA, J.

Deportacje i przesiedlenia. Rzym: 1945. – 12 s. 21 cm.

 

Towarzysz nr 103. Rzym, 1946. – 341 s. ; 20 cm.

 

WASILEWSKA, Irena

Za winy niepopełnione. Rzym, 1945. –   94 s. : il. ; 20 cm.

 

Wileńszczyzna / oprac. Eugeniusz Królikowski. Rzym: Wydaw. „Sitwy”, 1946. – 160 s. : fot., map. ; 23 cm.

 

Zielony talizman: Reportaże z dziejów Pierwszej Samodzielnej Kompanii Commando 1942-1944. No. 10 Commando – 6 th Troop. Bologna 1946. – 184 s. : fot. ; 24 cm.

 

Ziemie odzyskane. Rzym: Nakładem Związku Polaków we Włoszech, 1947. – 66 s. ; 20 cm. (Biblioteka Wolna Trybuna ; 2)

 

Z księgi szarych dni, 3.V.1942-3.V.1945. Roma: 2. B.S.K. [Tip. ed. Sallustiana], 1945. – 67 s. : il. mapy ; 34 cm.

 

Zapiski janczarów / Do druku przygotował i wstępem opatrzył Bernard Andreus. Rzym, 1945. – 56 s. ; 20 cm

 

ŻUŁAWSKI, Jerzy

Na srebrnym globie. Rzym: Edizioni „La Rondine”, 1947. –   339 s. ; 17 cm.

 

 

 

Jerozolima:

 

BACZKOWSKI, Włodzimierz

Rosja wczoraj i dziś. Studium historyczno-polityczne. Jerozolima: Nakładem autora, 1946. – 246 s. ; 22 cm.

 

BOBRZYŃSKI, Michał

Dzieje Polski w zarysie. T. I. Jerozolima:   Wydawnictwo „W drodze”, 1944. Wyd. V. – 292 s. ; 23 cm.

 

BORKOWSKI, Aureliusz

Grób Chrystusa Pana i Kalwaria. Jerozolima: 1942. – 24 s. ; 15 cm.

Broszurka ta stanowi 1-szy rozdział „Przewodnika po Ziemi Świętej” będącego już w druku.

 

BRZESKI, Ludwik

Chwedkowicki las. Nowele. Palestyna ; Tel-Aviv: Nakładem Wyd. „Przez lądy i morza” na Wschodzie, 1944. – 119 s.; 22 cm.

 

KURDYBACHA, Łukasz

Naród w walce: Wybór literatury wojennej. Jerozolima: Wydawnictwo „W drodze”, 1943. – 470 s. ; 22 cm.

 

ŁĄCZKOWSKI, Bohdan

Powracające fale. Jerozolima: Nakładem autora, 1945. – 143 s. ; 24 cm.

 

MATUSZEWSKI, Ignacy

Czy Anglia gwarantowała granic Polski. Jerozolima: Wydanie Związku Pracy dla Państwa, 1945. – 48 s. ; 18 cm.

 

PARANDOWSKI, Jan

Dysk olimpijski. Jerozolima: Wydawnictwo „W drodze”, 1944. – 247 s. ; 18 c. Wyd. III.

 

PRUS, Bolesław

Grzechy dzieciństwa. Jerozolima: Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1944. – 59 s. ; 17 cm. (Szkolna Biblioteczka na Wschodzie / Pod red. Ł. Kurdybachy ; 49)

PRUSZYŃSKI, Ksawery

Walczymy. Jerozolima: Wydawnictwo „W drodze”, [b.d.].   – 142 s. ; 20 cm.

 

SOWICKI, Tadeusz

Zwrotnik wilkołaka. Jerozolima: Wydawnictwo „W drodze”, [b.d.]. – 58 s. ; 19 cm.

 

Wielka Brytania. Kraj – Ustrój – Kultura. Wydane staraniem PEN-Clubu Polskiego z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej. Jerozolima: Wydawnictwo „W drodze”, [b.d.]. – 297 s. 21 cm.

 

 

 

Informacje:

Godziny otwarcia:

W okresie od  01/04  do  01/11:                we wszystkie dni tygodnia: 10,00 –  18,00   W okresie od  02/11  do  31/03:                   środa, piątek, sobota, niedziela: 10,00 – 16,00.  WSTĘP WOLNY                                UWAGA: za korzystanie z usług przewodnika pożądana jest oferta jako wkład w koszty funkcjonowania muzeum

Przydatne numery:

+39 329 1561690                                   E-mail: info@fondazionemm2c.org

Wirtualna wizyta w Muzeum

Polskie cmentarze wojenne we Włoszech - wyszukiwarka grobów

Fondazione Memorial Museum 2 ° Corpo Polacco in Italia
Via Piemonte 117-00.187 Roma – e-mail: info@fondazionemm2c.org

Museo Memoriale al 2 ° Corpo Polacco di Montecassino
Cassino (FR) -miejce: Montecassino – Cimitero di guerra polacco