Historia

Fundacja Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego została powołana na prawie włoskim, aktem notarialnym dnia 15.12.2014  przez Związek Polaków we Włoszech.

Fundacja ma na celu uhonorowanie, podtrzymywanie pamięci oraz rozpowszechnianie wiedzy o losach 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych we Włoszech i jego wkładzie w wyzwolenie Włoch podczas II wojny światowej.

Członkowie Zarządu Fundacji pracują na zasadach społecznych, bez pobierania wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Fundacja ponosi też minimalne koszty administracyjne rezygnując np. z wynajmowania lub posiadania własnej siedziby, a korzysta z gościnności Fundacji Margrabiny Umiastowskiej.

Do bieżących zadań Fundacji należy przede wszystkim utrzymanie Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego/Centrum Informacyjnego. W zakres tych działań wchodzi m.in. bieżące administrowanie budynkiem, zapewnienie przewodników czy wzbogacanie ekspozycji.

Powstanie Muzeum/Centrum Informacyjnego stanowiło odpowiedź Polonii Włoskiej oraz Ambasady RP we Włoszech na zjawisko coraz bardziej zanikającej pamięci historycznej o roli Polaków podczas walk o wyzwolenie Włoch podczas II wojny światowej. Jednakże wybudowanie samego Muzeum/Centrum nie jest wystarczające. Dlatego zakres działalności Fundacji jest znacznie szerszy. Propagowanie wiedzy o Armii Generała Andersa jest możliwe m.in. dzięki szerokiej inicjatywie edukacyjnej, którą Fundacja podejmuje wraz z władzami oświatowymi w różnych regionach Włoch, w szczególności tych, które wyzwalane były przez Polaków lub z ich udziałem. W zakres działalności Fundacji wchodzą też projekty związane ze wsparciem opracowań i publikacji dotyczących 2 Korpusu, czy nawet udzielaniem stypendiów o charakterze naukowym.

Jednym z ważniejszych projektów Fundacji jest opracowanie notek biograficznych żołnierzy polskich, którzy polegli we Włoszech podczas II wojny światowej i którzy pochowani są na polskich cmentarzach wojennych: na Monte Cassino, w Bolonii, Loreto czy Casamassima.

Zarząd Fundacji ma nadzieję, że działania te pozwolą na szersze zaznajomienie się młodego pokolenia Włochów i obywateli innych państw z całym kontekstem historycznym w wyniku którego 2 Korpus znalazł się na Półwyspie Apenińskim – począwszy od paktu Ribbentrop-Mołotow, poprzez sowieckie gułagi, a skończywszy na powojennej emigracji spowodowanej tragicznymi dla Polski konsekwencjami porozumień w Jałcie.

Informacje:

Godziny otwarcia:

W okresie od  01/04  do  01/11:                we wszystkie dni tygodnia: 10,00 –  18,00   W okresie od  02/11  do  31/03:                   środa, piątek, sobota, niedziela: 10,00 – 16,00.  Wstęp Wolny                                UWAGA: za korzystanie z usług przewodnika pożądana jest oferta 1 euro od osoby jako wkład w koszty funkcjonowania muzeum

Przydatne numery:

+39 329 1561690                                   E-mail: info@fondazionemm2c.org

Wirtualna wizyta w Muzeum

Polskie cmentarze wojenne we Włoszech - wyszukiwarka grobów

Fondazione Memorial Museum 2 ° Corpo Polacco in Italia
Via Piemonte 117-00.187 Roma – e-mail: info@fondazionemm2c.org

Museo Memoriale al 2 ° Corpo Polacco di Montecassino
Cassino (FR) -miejce: Montecassino – Cimitero di guerra polacco